Община Берковица започва публично частни партньорства с граждани, съобщи кметът инж. Милчо Доцов.

На желаещите да облагородят своите квартали, междублокови пространства, тротоари, алеи, детски и спортни площадки и т.н. общината ще дава безплатно строителни материали, а те ще участват с труд в ремонтите. Целта на администрацията съвместно с гражданите да се подобри средата за живот и облика на града да стане по-приветлив, обяви кметът.

Той уточни, че материалите ще се отпускат след подадено заявление от домоуправител или друг гражданин, а след изпълнението на дейностите комисия от общината ще проверява дали всичко е направено, както е описано и дали са вложени всичките доставени от общината материали.

Европейски пари