В Плевен е готов проект за скейтпарк

В Плевен е готов проектът за строителството на скейтпарк в района до чешмата Балаклия. Това съобщиха от общината. Идеята е на кмета Георг Спартански, след като този район бе разчистен от опасниВиж още…

Кметове на населени места в Пернишко се обучаваха за заверка на документи

Обучение на кметове на населени места, в които няма действащи нотариуси, за заверяване пълномощни за разпореждане с недвижими имоти е проведено днес в Перник, съобщи общинският пресцентър. На кметовете е бил разясненВиж още…

Трудно ли се прави бизнес в България?

През последните години все повече се говори за подобряване на бизнес средата в страната. Оказва се, че мерките да се постигне добър резултат са много. 66% от хората смятат, че бизнес средатаВиж още…

На вниманието на кандидатите по процедури BG05M9OP001-1.020, BG05M9OP001-2.007 и BG05M9OP001-4.001

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че започна оценката на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедури „Подкрепа за предприемачество“, „Развитие на социалнотоВиж още…

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ” Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Активно включване” на Приоритетна ос 2Виж още…

ПРОЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“

ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 очква писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедураВиж още…