Вносните био продукти ще бъдат сертифицирани единствено по електронен път. Това ще се случи след 19 октомври. Целта е намаляване на риска от измами с този бързоразвиващ се пазар, съобщават от Европейската комисия.

Електронните сертификати ще намалят и административните пречки и ще дадат по-пълни статистически данни за вноса на биологични продукти в общността.
Промяната в законодателството предвижда шестмесечен преходен период(от 19 април), в който ще могат да бъдат използвани хартиени и електронни сертификати. Но от 19 октомври 2017 година вносът на продуктите ще бъде сертифициран единствено по електронен път.
Новите сертификати ще станат част от компютъризираната интегрирана ветеринарна система TRACE в ЕС. Чрез нея се следи движението на хранителни продукти в общността и помага за управлението на риска във връзка с отхвърлени пратки.

Европейски пари