Обучение на кметове на населени места, в които няма действащи нотариуси, за заверяване пълномощни за разпореждане с недвижими имоти е проведено днес в Перник, съобщи общинският пресцентър. На кметовете е бил разяснен и начинът, по който документите да бъдат въвеждани в електронния регистър на Нотариалната камара, за да няма злоупотреби.

Заниманието е организирано по инициатива на управниците на населени места, след приетите измения в Наредбата за служебните архиви на нотариусите, даващи им право да заверяват документи в регламентирани от закона случаи.
Във връзка с изменененията в нормативната уредба кметове са отправили множество въпроси за новите си правомощия, а администрацията е инициирала това обучение, което да им бъде от полза в ежедневната работа, поясни секретарят на община Перник Радослава Манова.

При въвеждането в регистъра всеки кмет прави кратко резюме на документа и това е своеобразна гаранция за нотариуса, който може да направи проверка, преди да извърши сделката, е пояснила нотариус Маруся Маркова. По думите й кметовете обаче нямат право да заверяват документи, които подлежат на вписване. Нотариус Маркова е подчертала, че пълномощни за разпореждане с недвижими имоти могат да заверяват само кметове на малки населени места, в които няма действащи нотариуси. Местните управници могат да извършат заверка и в дома на съответния гражданин, ако той е болен, или трудно подвижен. Това обаче не се отнася за градските кметства, като „Изток“ и „Калкас“, където има работещи нотариални кантори.

Европейски пари