Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че започна оценката на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедури „Подкрепа за предприемачество“, „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

Препоръчва се на кандидатите по трите процедури да следят редовно профилите си в ИСУН 2020, тъй като комуникацията между тях и оценителните комисии по повод липсващи и/или некоректно попълнени документи и/или искане за пояснителна информация се осъществява чрез електронната система. Неспазването на сроковете по комуникационния обмен, може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата.

Европейски пари