Експерти от ООН прогнозират растеж от 1,1 % в руската икономика до края на 2017 година. Това беше посочено в годишния доклад на Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихия океан.

Авторите на доклада смятат, че ръстът в икономиката ще бъде благодарение на високата цена на петрола.

Като цяло, мнението на експертите е, че очакваният ръст в Азиатско-тихоокеанския регион е съответно 5% за 2017 и 5,1% за 2018 г.

Прогнозата е под очакванията на руското Министерство на икономическото развитие, според което ръстът на БВП тази година ще бъде 2% и по 1,5% в периода 2018-2020г.

Международният валутен фонд от своя страна прогнозира 1,4% икономически растеж в Русия за периода 2017-2018г.

Европейски пари