През последните години все повече се говори за подобряване на бизнес средата в страната. Оказва се, че мерките да се постигне добър резултат са много.

66% от хората смятат, че бизнес средата в България не се подобрява, 27% имат положително усещане за това, а други 7% не могат на преценят. Това сочи анкета на официалния сайт на Министерство на икономиката, като се отбелязва, че това не е представително проучване.

„Необоснованата административна тежест за бизнеса е един от основните проблеми, застъпван в различни изследвания, анализиращи правната рамка, регулаторната среда или дори инвестиционния климат“, се казва в становище на Министерство на икономиката.

Служебният кабинет също направи анализ на бизнес климата и отчете същия проблем. Също така е отбелязано, че повечето препоръки от миналата година още не са изпълнени.

В приоритети за управление на ГЕРБ и Обединени патриоти е записано приемането на специален Закон за премахване на административната тежест. С него трябва да се въведе принципът на „мълчаливото съгласие“ и принципът на „една информация в една администрация“. Сред идеите е и създаването на пътна карта на документооборота за всеки бизнес.

Бъдещите управляващи обещават и подкрепа за развитието на икономически зони, чрез финансиране на мерките за насърчаване на инвестициите.

Европейски пари