Електронни сертификати ще дават гаранция за качеството на вносните биопродукти в ЕС

Вносните био продукти ще бъдат сертифицирани единствено по електронен път. Това ще се случи след 19 октомври. Целта е намаляване на риска от измами с този бързоразвиващ се пазар, съобщават от ЕвропейскатаВиж още…

Добри и безопасни условия на труд

Изменение в условията по кандидатстване за процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ променя условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 – „Добри и безопасни условия на труд“. Изменението се налага във връзка с влязла в силаВиж още…

Оценителният доклад по процедура BG05M9OP001-1.008

Одобрен е оценителният доклад по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ публикува решение №РД05-35 от 18.04.2017 г.за одобрение на доклада на оценителната комисия по проект BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. КактоВиж още…

Стартира процедура „Обучения за заети лица“

На 12.04.2017 г. Стартира процедура „Обучения за заети лица“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 – „Обучения за заети лица“. Целта е да се повиши способността на заетите лица даВиж още…

ОПИК нова прцедура септември 2017

ОПИК откриват нова процедура: септември-ноември 2017 г.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) открива нова процедура: „Насърчане на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“. Нейната цел е да се създадат илиВиж още…

Равни шансове

Предстои откриване на процедура „Равни шансове”

През октомври 2017 г. ще бъде обявена процедурата „Равни шансове“. Целта е да се създадат предпоставки за активно социално включване на хора с увреждания. Програмата е насочена към повишаване степента на информираностВиж още…