Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) открива нова процедура: „Насърчане на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“. Нейната цел е да се създадат или развият нови предприятия в специфични сфери. Бюджета на процедурата е 67 227 768,06 лв. /34 373 012 евро/, като размера на безвъзмездната финансова помощ за един участник е с минимален размер – 50 000 лв., а максимален – 391 166 лв. Очаква се процедурата да бъде открита септември-ноември 2017 г.

Европейски пари